Source Select

  • ตัวเล่นหลัก

Ted Lasso Season 1 (2020) EP 4

Ted Lasso Season 1 (2020) เรื่องย่อ โค้ชทีมอเมริกันฟุตบอลสโมสรวิทยาลัย ผู้ไร้ชื่อเสียงจาก แคนซัส ที่ถูกว่าจ้างให้เป็นโค้ชให้กับทีมฟุตบอลมืออาชีพในประเทศอังกฤษ แม้ว่าเขาเองจะไม่มีประสบการณ์ในการเป็นโค้ชฟุตบอลเลยก็ตาม
Ted Lasso Season 1 (2020) EP 1
Ted Lasso Season 1 (2020) EP 2
Ted Lasso Season 1 (2020) EP 3
Ted Lasso Season 1 (2020) EP 4
Ted Lasso Season 1 (2020) EP 5
Ted Lasso Season 1 (2020) EP 6
Ted Lasso Season 1 (2020) EP 7
Ted Lasso Season 1 (2020) EP 8
Ted Lasso Season 1 (2020) EP 9
Ted Lasso Season 1 (2020) EP 10

Relate Posts