Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย

Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP1-EP30

Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP1-EP30

5148

Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย
เรื่องราวของจ้าวเจี่ยตี้ ทายาทของยักษ์ใหญ่ธุรกิจ “จินไห่ อินดัสทรี” ทางภาคเหนือของจีน ผู้ซึ่งเดินทางลงใต้ไปสู่เมืองไห่เฉิงเพื่อศึกษาในระดับมมหาวิทยาลัย จ้าวเจียตี้ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดอันร้ายกาจของพ่อของเขาหลายเรื่องตั้งแต่เด็ก เขาจึงมีความสัมพันธ์ที่แข็งกระด้างกับพ่อ ไม่ยอมรับเงินของพ่อเขาและยอมใช้ชีวิตอย่างยากจนตามลำพัง เมื่อเขาได้ผ่านชีวิตในมหาลัย ผ่านความรัก ทำให้เขาได้เติบโตเป็นผู้ชายเต็มตัว ในเวลาเดียวกัน การต่อสู้แย่งชิงอำนาจของตระกูลผู้มั่งคั่งค่อยๆ ทวีความรุนแรงขึ้น และทำให้เขาต้องมีส่วนร่วมด้วย เรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไร

ซับไทย

30
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 1
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 2
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 3
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 4
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 5
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 6
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 7
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 8
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 9
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 10
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 11
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 12
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 13
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 14
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 15
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 16
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 17
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 18
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 19
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 20
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 21
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 22
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 23
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 24
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 25
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 26
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 27
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 28
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 29
Zhao Jiadi (2022) ฉันชื่อจ้าวเจี่ยตี้ ซับไทย EP 30

Relate Posts