Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย พากย์ไทย

Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP47 [จบ]

Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP47 [จบ]

1045

Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ : ตำนานตระกูลหานและตระกูลตี้สองตระกูลได้ร่วมกันก่อสร้างแคว้นต้าจิ้ง แต่เมื่อสิบปีก่อน ตระกูลตี้ถูกลงโทษเพราะก่อกบฎ เหลือเพียงทายาทเด็กหญิงกำพร้าเพียงคนเดียวของตระกูลที่ถูกคุมขังไว้ที่เขาไต้ซาน สิบปีต่อมา องค์รัชทายาทหานเย่อยากช่วยเหลือทายาทกำพร้าตระกูลตี้ ขณะเดินทางไปยังทางใต้แคว้นจิ้งบ้านเกิดตระกูลตี้เพื่อปราบปรามโจรสลัด กลับได้พบกับโจรสลัดรูปงามนางหนึ่งที่อยากแต่งงานกับเขา โจรสลัดหญิงเรียกตัวเองว่าเหรินอันเล่อ นางนำทหารเรือสามหมื่นนาย เดินทางมายังเมืองหลวงเพื่อขอแต่งกับองค์รัชทายาท ในระหว่างช่วงที่ตามตื้อหานเย่นั้น ได้แสดงถึงสติปัญญาอันชาญฉลาด มีเพียงอาลักษณ์กรมอาญาลั่วหมิงซีที่คอยช่วยเหลืออยู่เงียบ ๆ เท่านั้นที่รู้ว่านางเป็นทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลตี้นามว่าตี้จื่อหยวน ที่มาเพื่อล้างมลทินให้ตระกูล เหรินอันเล่อสะสางคดีการทุจริตในการสอบขุนนาง คดีอุทกภัยทางใต้ของแม่น้ำฉางเจียงได้ติดกันสองคดี และยังสนิทกับองค์หญิงอันหนิงที่อยู่ชายแดน หานเย่เองก็มีความคิดเห็นด้านการสร้างชาติตรงกัน จึงทำให้เกิดความรู้สึกดีกับนาง แต่ในขณะเดียวกัน คนที่อ้างว่าเป็นเหรินอันเล่อ ตี้จื่อหยวนตัวปลอมก็กลับมายังเมืองหลวง เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกพระชายา วังหลวงที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมแผนร้าย ก็เข้าสู่วังวนที่ยุ่งยากมากกว่าเดิม

ซับไทย

47
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 1
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 2
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 3
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 4
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 5
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 6
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 7
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 8
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 9
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 10
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 11
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 12
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 13
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 14
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 15
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 16
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 17
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 18
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 19
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 20
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 21
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 22
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 23
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 24
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 25
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 26
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 27
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 28
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 29
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 30
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 31
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 32
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 33
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 34
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 35
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 36
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 37
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 38
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 39
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 40
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 41
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 42
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 43
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 44
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 45
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 46
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ ซับไทย EP 47

พากย์ไทย

47
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 1
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 2
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 3
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 4
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 5
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 6
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 7
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 8
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 9
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 10
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 11
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 12
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 13
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 14
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 15
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 16
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 17
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 18
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 19
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 20
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 21
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 22
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 23
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 24
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 25
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 26
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 27
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 28
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 29
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 30
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 31
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 32
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 33
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 34
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 35
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 36
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 37
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 38
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 39
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 40
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 41
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 42
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 43
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 44
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 45
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 46
Youth Should Be Early (2021) อุ่นใจนักเมื่อรักมีเธอ พากย์ไทย EP 47

Relate Posts