Source Select

  • ตัวเล่นหลัก

The Handmaid’s Tale Season 2 ซับไทย EP 7

The Handmaid's Tale Season 2 ซับไทย พากย์ไทย เรื่องย่อ : The Handmaid’s Tale เป็นเรื่องราวที่เซ็ตขึ้นในโลกอนาคตไม่ไกลจากนี้ “ดิสโทเปีย” สังคมที่ไม่พึงประสงค์ ปกครองด้วยระบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ เมื่อสหรัฐอเมริกาถูกเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยกลุ่มหัวรุนแรงเคร่งศาสนาที่อ้าง “ความหวังดี” และ “ความศรัทธา” ที่จะรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์ ไปจนถึงการอ้างความต้องการเห็นโลกที่น่าอยู่ขึ้น แต่กลับเลือกใช้วิธีการ “จัดระเบียบ” ประเทศชาติใหม่อย่างสุดโต่ง ปกครองประเทศโดยใช้กฎหมายแบบหลักศาสนาที่มีความฟาสซิสม์เข้มข้น พร้อมตั้งชื่อสหรัฐอเมริกาใหม่ว่าเป็น “สาธารณรัฐกีเลียด”
The Handmaid’s Tale Season 2 ซับไทย EP 1
The Handmaid’s Tale Season 2 ซับไทย EP 2
The Handmaid’s Tale Season 2 ซับไทย EP 3
The Handmaid’s Tale Season 2 ซับไทย EP 4
The Handmaid’s Tale Season 2 ซับไทย EP 5
The Handmaid’s Tale Season 2 ซับไทย EP 6
The Handmaid’s Tale Season 2 ซับไทย EP 7
The Handmaid’s Tale Season 2 ซับไทย EP 8
The Handmaid’s Tale Season 2 ซับไทย EP 9
The Handmaid’s Tale Season 2 ซับไทย EP 10
The Handmaid’s Tale Season 2 ซับไทย EP 11
The Handmaid’s Tale Season 2 ซับไทย EP 12
The Handmaid’s Tale Season 2 ซับไทย EP 13

Relate Posts