Source Select

  • ตัวเล่นหลัก

The Director Who Buys Me Dinner (2022) ซับไทย EP 8

The Director Who Buys Me Dinner (2022) ซับไทย เรื่องย่อ ความตั้งใจของทีมวางแผนคือหวังว่าจะใช้ตัวละครและบทที่ไม่ค่อยหนักหน่วงเพื่อทำให้ผู้คนมากมายหัวเราะด้วยสิ่งนี้ "เนื่องจากบาปของการตั้งชื่อดงแบคให้เด็กผู้ไร้ชื่อ ทำให้ต้องกลับมาเกิดใหม่เป็นมินยูดัม ในทางกลับกันดงแบคได้ลืมความทรงจำในชาติก่อนและเกิดใหม่เป็นอีกคนหนึ่ง หลังจากผ่านไปหลายร้อยปี บางทีครั้งที่ 4 ในชีวิตที่ทั้งสองได้พบกันและดงแบคกลับมาเกิดใหม่เป็นชายวัย 20 ปี ไม่ใช่เด็กผู้หญิงเหมือนในตอนนั้นอาจเป็นครั้งสุดท้าย ว่ากันว่าต้องทุ่มเทความรักทั้งหมดให้กับดงแบคเท่านั้นถึงจะหลุดพ้นจากคำสาปได้..." คนหนึ่งเกิดใหม่ซ้ำ ๆ และจำเรื่องทุกอย่างได้อยู่ฝ่ายเดียว... ส่วนอีกคนกลับเกิดใหม่และลืมความทรงจำในตอนนั้นไปหมดสิ้น... เรื่องราวของคนสองคนที่พยายามอยากมากให้ได้รักกันด้วยการเกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แสดงถึงสิ่งที่เรียกว่าความเร่งรัดทางความรู้สึก อยากถ่ายทอดความรักอันมีค่ารอบตัวผ่านผลงานจึงได้วางแผนงานนี้ขึ้นมา
The Director Who Buys Me Dinner (2022) ซับไทย EP 1
The Director Who Buys Me Dinner (2022) ซับไทย EP 2
The Director Who Buys Me Dinner (2022) ซับไทย EP 3
The Director Who Buys Me Dinner (2022) ซับไทย EP 4
The Director Who Buys Me Dinner (2022) ซับไทย EP 5
The Director Who Buys Me Dinner (2022) ซับไทย EP 6
The Director Who Buys Me Dinner (2022) ซับไทย EP 7
The Director Who Buys Me Dinner (2022) ซับไทย EP 8
The Director Who Buys Me Dinner (2022) ซับไทย EP 9
The Director Who Buys Me Dinner (2022) ซับไทย EP 10
The Director Who Buys Me Dinner (2022) ซับไทย EP 11
The Director Who Buys Me Dinner (2022) ซับไทย EP 12

Relate Posts