Anti Reset (2024) ล็อคหัวใจไม่ให้รีเซ็ต ซับไทย EP 5

Anti Reset (2024) ล็อคหัวใจไม่ให้รีเซ็ต ซับไทย เรื่องย่อ: ฉู่อี้ผิง อาจารย์ผู้ไร้อารมณ์และไม่มีตัณหาได้หุ่นยนต์เอไออย่างเอเวอร์ไนน์มาดูแลที่บ้าน เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ หุ่นยนต์เอไอตัวนี้ซึ่งเต็มไปด้วยความสงสัยต่อทุกสิ่งกลับเป็นผู้สอนเจ้าของแทนและค่อย ๆ ทำให้คนไม่น่าคบมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น
Anti Reset (2024) ล็อคหัวใจไม่ให้รีเซ็ต ซับไทย EP 1
Anti Reset (2024) ล็อคหัวใจไม่ให้รีเซ็ต ซับไทย EP 2
Anti Reset (2024) ล็อคหัวใจไม่ให้รีเซ็ต ซับไทย EP 3
Anti Reset (2024) ล็อคหัวใจไม่ให้รีเซ็ต ซับไทย EP 4
Anti Reset (2024) ล็อคหัวใจไม่ให้รีเซ็ต ซับไทย EP 5
Anti Reset (2024) ล็อคหัวใจไม่ให้รีเซ็ต ซับไทย EP 6
Anti Reset (2024) ล็อคหัวใจไม่ให้รีเซ็ต ซับไทย EP 7
Anti Reset (2024) ล็อคหัวใจไม่ให้รีเซ็ต ซับไทย EP 8
Anti Reset (2024) ล็อคหัวใจไม่ให้รีเซ็ต ซับไทย EP 9
Anti Reset (2024) ล็อคหัวใจไม่ให้รีเซ็ต ซับไทย EP 10

Relate Posts