Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย

Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

298

Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย
เรื่องย่อ อาร์เซนแห่งกลุ่มขุนไทได้รู้จักกับสาวดื่ม Zero One ที่บาร์ ทั้งสองได้พบปะกันตั้งแต่นั้นมา ในการสื่อสารซึ่งกันและกัน อาร์เซนได้เรียนรู้ความทุกข์ทรมานของการถูกแฟนทิ้งหลังจากถูกจําคุกในข้อหาฆ่าคนตายโดยประมาท อาร์เซนซึ่งปิดอารมณ์ของตัวเองมานานแล้วกลับแสดงความจริงใจต่อสาวใจดีอยู่ตรงหน้า โดยบังเอิญครั้งหนึ่ง อาร์เซนสารภาพกับศูนย์หนึ่งว่าตัวเองเป็น “ผู้ซุ่มซ่อน” ของตํารวจ ดื่มน้ําแข็งมาสิบปีเพื่อโค่นล้มตระกูลขุนไท่ที่ทําอาชญากรรมที่ผิดกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์ในวันหนึ่ง ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยวิกฤต ความรู้สึกของอาร์เซนอลและศูนย์วันค่อย ๆ ร้อนขึ้นในการปลอบประโลมซึ่งกันและกัน ทั้งคู่สัญญาว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันหลังจากทั้งหมดนี้จบลง อาร์เซนอลด้วยความร่วมมือแบบ Zero One แอบแฝงปฏิบัติการ ได้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายของกลุ่มขุนไทยด้วยการตีสนิทกับเอเลน่า ภรรยาของอากุน จนทำให้อากุนและเอเลน่าตกเป็นเหยื่อในที่สุด,กลุ่มขุนไทยจึงล่มสลาย อย่างไรก็ตาม ในการจับกุม อาไท น้องชายของอาคุน ซึ่งเป็นลูกชายคนที่สองของตระกูลเฉินที่เข้าใจยากที่สุด กลับหายตัวไปโดยไม่ทราบที่อยู่ ซึ่งทําให้ตํารวจต้องกังวล อย่างไรก็ตามการสมคบคิดกับอาร์เซนอลและศูนย์หนึ่งกําลังก่อตัวขึ้นอย่างลับ ๆ

ซับไทย

24
Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP 1
Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP 2
Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP 3
Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP 4
Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP 5
Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP 6
Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP 7
Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP 8
Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP 9
Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP 10
Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP 11
Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP 12
Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP 13
Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP 14
Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP 15
Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP 16
Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP 17
Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP 18
Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP 19
Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP 20
Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP 21
Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP 22
Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP 23
Undercover Affair (2024) รักเมื่อยามฟ้าสะเทือน ซับไทย EP 24

Relate Posts