To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย

To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP32 [จบ]

To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP32 [จบ]

377

To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ เมื่อไป๋ซู่เจินปีศาจงูขาวอายุพันปีไม่ผ่านการทดสอบจากสวรรค์ จึงได้รับการชี้แนะจากพระโพธิสัตว์กวนอิมว่า ต้องตัดสายสัมพันธ์ทางโลกให้ขาดจึงจะบำเพ็ญเพียรได้สำเร็จ ไป๋ซู่เจินจึงจำใจต้องลงมาตามหาสายสัมพันธ์ที่ว่ายังโลกมนุษย์ ซงเย่จอมมารบอกกับไป๋ซู่เจินว่าได้สัญญากันไว้เมื่อพันปีก่อน ส่วนสวี่เซียนบัณฑิตหนุ่มก็ตกหลุมรักไป๋ซู่เจินตั้งแต่แรกเห็น ในขณะที่ไป๋ซู่เจินลังเลว่าจะเลือกใครดี นางจึงตัดสินใจแต่งงานกับสวี่เซียนเพื่อช่วยชีวิตเขาไว้ ฝ่าไห่หลวงจีนวัดภูเขาทองผู้ถือหลัก “มนุษย์กับปีศาจไม่อาจอยู่ร่วมกัน” ไม่เห็นด้วยกับการที่ไป๋ซู่เจินแต่งงานกับสวี่เซียนและพยายามแยกเขาทั้งสองออกจากกัน แต่เมื่อไป๋ซู่เจินตกอยู่ในอันตรายร้ายแรง ฝาไห่ก็ออกหน้าช่วยชีวิตนางไว้ เมื่อได้รับบาดเจ็บ สูญเสียความทรงจำ ให้กำเนิดทายาท และอุปสรรคต่าง ๆ นานา ในที่สุดไป๋ซู่เจินก็กระจ่างแจ้งในสัจธรรม และเลือกที่จะใช้ชีวิตของตนแลกมาซึ่งสันติสุขของสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ซับไทย

32
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 1
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 2
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 3
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 4
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 5
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 6
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 7
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 8
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 9
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 10
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 11
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 12
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 13
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 14
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 15
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 16
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 17
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 18
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 19
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 20
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 21
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 22
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 23
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 24
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 25
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 26
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 27
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 28
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 29
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 30
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 31
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว ซับไทย EP 32

พากย์ไทย

36
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 1
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 2
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 3
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 4
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 5
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 6
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 7
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 8
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 9
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 10
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 11
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 12
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 13
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 14
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 15
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 16
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 17
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 18
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 19
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 20
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 21
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 22
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 23
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 24
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 25
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 26
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 27
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 28
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 29
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 30
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 31
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 32
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 33
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 34
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 35
To Love, To Save (2023) ตำนานนางพญางูขาว พากย์ไทย EP 36

Relate Posts