Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย

Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

259

Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย
เรื่องย่อ คดีฆาตกรรมพิเศษที่ยังไม่คลี่คลายเมื่อปีค.ศ. 1977 ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งในอีก 13 ปีต่อมา ตำรวจอาชญากรรมเว่ยเจิงหรงผู้ซึ่งไม่สามารถติดตามตัวผู้กระทำความผิดตัวจริงได้ในตอนนั้นออกจากแนวหน้าหลังจากถูกโจมตีอย่างหนัก ในขณะที่ลู่สิงจือตำรวจหน้าใหม่ที่เพิ่งมีประสบการณ์ ความไร้เดียงสาของเขาได้จางหายไปและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนคดีอาชญากรรมที่ละเอียดรอบคอบ คดีบังเอิญมากมายที่นำพาอาจารย์และลูกศิษย์มาพบกันอีกครั้งเพื่อตามล่าหาตัวคนร้ายตัวจริง

ซับไทย

24
Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP 1
Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP 2
Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP 3
Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP 4
Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP 5
Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP 6
Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP 7
Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP 8
Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP 9
Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP 10
Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP 11
Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP 12
Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP 13
Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP 14
Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP 15
Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP 16
Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP 17
Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP 18
Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP 19
Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP 20
Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP 21
Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP 22
Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP 23
Thirteen Years of Dust (2023) สิบสามปี คดีปริศนา ซับไทย EP 24

Relate Posts