The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย พากย์ไทย

The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP36 [จบ]

The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP36 [จบ]

2243

เรื่องย่อ The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย พากย์ไทย
ฉินเลี่ย (รับบทโดย ฟ่านเฉิงเฉิง) เด็กหนุ่มแห่งหมู่บ้านสกุลหลิง ผู้เกิดมาพร้อมมุกสถิตวิญญาณทำให้สูญเสียความทรงจำในวัยเด็ก ทุกวันฉินเลี่ยจึงมุ่งมั่นฝึกฝนวิชาอัสนีบาตเพื่อปลดมุกสถิตวิญญาณออกไปจากร่างกาย เวลาผ่านไปฉินเลี่ยและหลิงอวี่ซือ (รับบทโดย เฉิงเซียว) บุตรีประมุขสกุลหลิงได้เติบโตขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มาด้วยกัน จนมาถึงคืนเทศกาลชมจันทร์ ฉินเลี่ยถูกสำนักหอซิงอวิ๋นใส่ความด้วยข้อหาเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ เพื่อไม่ให้หมู่บ้านสกุลหลิงต้องตกอยู่ในอันตราย ฉินเลี่ยจึงหลบหนีจากหมู่บ้าน ออกเดินทางไปตามโชคชะตาค้นหาพลังและตัวตนที่แท้จริง กลายเป็นจุดเริ่มต้นการผจญภัยกอบกู้ความสงบสุขของอาณาจักรวิญญาณให้กลับคืนมา

ซับไทย

36
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 1
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 2
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 3
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 4
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 5
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 6
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 7
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 8
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 9
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 10
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 11
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 12
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 13
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 14
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 15
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 16
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 17
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 18
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 19
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 20
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 21
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 22
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 23
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 24
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 25
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 26
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 27
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 28
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 29
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 30
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 31
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 32
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 33
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 34
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 35
The World Of Fantasy (2021) ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ ซับไทย EP 36

พากย์ไทย

36
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 1
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 2
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 3
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 4
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 5
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 6
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 7
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 8
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 9
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 10
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 11
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 12
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 13
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 14
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 15
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 16
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 17
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 18
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 19
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 20
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 21
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 22
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 23
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 24
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 25
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 26
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 27
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 28
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 29
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 30
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 31
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 32
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 33
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 34
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 35
ผจญภัยอาณาจักรวิญญาณ The World Of Fantasy พากย์ไทย EP 36

Relate Posts