The Uncanny Counter Season 2 (2023) เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ ภาค2 ซับไทย

The Uncanny Counter Season 2 (2023) เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ ภาค2 ซับไทย EP1-EP12 [จบ]

The Uncanny Counter Season 2 (2023) เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ ภาค2 ซับไทย EP1-EP12 [จบ]

566

The Uncanny Counter Season 2 (2023) เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ ภาค2 ซับไทย
เรื่องย่อ กลางวันเป็นพนักงานร้านขายบะหมี่ ส่วนกลางคืนออกไปไล่ล่าปีศาจ เหล่าเคาน์เตอร์ใช้พลังพิเศษเพื่อตามล่าและกำจัดวิญญาณชั่วร้ายที่จ้องจะกลืนกินมนุษย์

ซับไทย

12
The Uncanny Counter Season 2 (2023) เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ ภาค2 ซับไทย EP 1
The Uncanny Counter Season 2 (2023) เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ ภาค2 ซับไทย EP 2
The Uncanny Counter Season 2 (2023) เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ ภาค2 ซับไทย EP 3
The Uncanny Counter Season 2 (2023) เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ ภาค2 ซับไทย EP 4
The Uncanny Counter Season 2 (2023) เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ ภาค2 ซับไทย EP 5
The Uncanny Counter Season 2 (2023) เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ ภาค2 ซับไทย EP 6
The Uncanny Counter Season 2 (2023) เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ ภาค2 ซับไทย EP 7
The Uncanny Counter Season 2 (2023) เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ ภาค2 ซับไทย EP 8
The Uncanny Counter Season 2 (2023) เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ ภาค2 ซับไทย EP 9
The Uncanny Counter Season 2 (2023) เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ ภาค2 ซับไทย EP 10
The Uncanny Counter Season 2 (2023) เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ ภาค2 ซับไทย EP 11
The Uncanny Counter Season 2 (2023) เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ ภาค2 ซับไทย EP 12

Relate Posts