The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย

The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP1-EP35 [จบ]

The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP1-EP35 [จบ]

365

The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย
เรื่องย่อ :ในราชวงศ์สมัยหนึ่ง เป็นยุคที่เจริญรุ่งเรือง บ้านเมืองสงบสุข ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ราษฎรต่างยกย่องสรรเสริญในพระปรีชาสามารถขององค์ชายน้อย แต่ในความเป็นจริงนั้น องค์ชายน้อยยังไม่ได้ออกบริหารราชการแผ่นดินด้วยตนเอง เพราะอำนาจอยู่ในมือไทเฮาและเสด็จอา องค์ชายน้อยผู้ไม่สนมจงานในราชนักอยากออกจากวังไปเที่ยวเตร่ อีกทั้งยังหลงใหลในการฟังงิ้วยิ่งนัก อยู่มาวันหนึ่งเขาพบเส้นทางลับในวังและแอบออกไปอย่างเงียบ ๆ โดยไม่คาดคิด จุดสิ้นสุดของทางลับคือหว่าเส่อ (โรงละคร) ที่ปิดกิจการไปหลายปี องค์ชายน้อยได้พบกับไป๋เสี่ยวชิงหัวหน้าคณะที่ยังวนเวียนอยู่ที่หว่าเส่อ จึงได้ปิดบังตัวตนตั้งแต่นั้นมา เริ่มต้นการใช้ชีวิตสองด้านในฐานะคนรับใช้ของหว่าเส่อและองค์ชาย ได้อยู่กับกลุ่มศิลปินที่แปลกประหลาด ผ่านอุปสรรค การทะเลาะเบาะแว้ง และสนิทสนมกันจนไม่อาจแยกจาก…

ซับไทย

35
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 1
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 2
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 3
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 4
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 5
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 6
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 7
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 8
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 9
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 10
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 11
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 12
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 13
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 14
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 15
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 16
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 17
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 18
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 19
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 20
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 21
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 22
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 23
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 24
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 25
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 26
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 27
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 28
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 29
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 30
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 31
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 32
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 33
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 34
The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 35

Relate Posts