The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย

The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP1-EP78

The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP1-EP78

95

The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย
เรื่องย่อ: หลิงจิ่วสือ นักพัฒนาเกมวีอาร์เริ่มรู้สึกถึงเรื่องแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เริ่มจากจู่ ๆ แมวน้อยที่เลี้ยงไว้ก็ไม่ยอมให้กอดเหมือนเคย และมีเรื่องราวแปลก ๆ เกิดวนเวียนอยู่รอบ ๆ ตัว วันหนึ่งเขาก็ได้พบเข้ากับทางเดินคุ้นเคยอันลึกลับที่ดูทอดยาว ซึ่งนำไปสู่ประตู 12 บานที่อยู่เบื้องหน้า

ซับไทย

78
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 1
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 2
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 3
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 4
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 5
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 6
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 7
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 8
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 9
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 10
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 11
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 12
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 13
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 14
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 15
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 16
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 17
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 18
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 19
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 20
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 21
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 22
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 23
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 24
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 25
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 26
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 27
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 28
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 29
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 30
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 31
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 32
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 33
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 34
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 35
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 36
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 37
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 38
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 39
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 40
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 41
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 42
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 43
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 44
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 45
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 46
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 47
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 48
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 49
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 50
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 51
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 52
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 53
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 54
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 55
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 56
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 57
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 58
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 59
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 60
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 61
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 62
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 63
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 64
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 65
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 66
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 67
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 68
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 69
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 70
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 71
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 72
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 73
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 74
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 75
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 76
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 77
The Spirealm (2024) ฝ่ามิติประตูมรณะ ซับไทย EP 78

Relate Posts