The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย

The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP30 [จบ]

The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP30 [จบ]

2968

The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ องค์หญิงฉีพา (รับบทโดย อู๋เซวียนอี๋) ทันทีที่ตื่นขึ้น ค้นพบว่าตนเองถูกจับมายังโลกใหม่แสนประหลาดของเหล่าอสูร กลายเป็นว่าที่ชายาของราชาอสูรขุยมู่หลาง (รับบทโดย เฉินเจ๋อหย่วน) ฉีพาพยายามที่จะหลบหนีหลายครั้งแต่ไม่เคยสำเร็จ อีกทั้งยังถูกชายคนหนึ่งที่ชื่อหลี่สงมาปั่นป่วนให้ชีวิตของเธอพลิกผันอีกด้วย ขุยมู่หลางและหลี่สง กลางวันและกลางคืน ฉีพาไม่รู้เลยว่าตนเองได้เปิดเผยความลับแห่งเผ่าอสูรเข้าเสียแล้ว ฉีพาสุดแผลงค่อยๆ ชนะใจของราชาอสูรจอมเผด็จการ โฉมงามและ “อสูร” จะรักกันได้อย่างไร เส้นทางความโรแมนติกที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความหวานขมกำลังจะเริ่มต้นขึ้น

ซับไทย

30
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 1
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 2
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 3
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 4
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 5
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 6
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 7
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 8
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 9
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 10
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 11
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 12
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 13
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 14
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 15
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 16
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 17
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 18
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 19
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 20
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 21
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 22
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 23
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 24
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 25
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 26
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 27
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 28
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 29
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า ซับไทย EP 30

พากย์ไทย

30
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 1
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 2
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 3
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 4
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 5
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 6
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 7
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 8
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 9
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 10
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 11
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 12
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 13
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 14
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 15
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 16
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 17
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 18
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 19
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 20
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 21
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 22
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 23
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 24
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 25
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 26
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 27
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 28
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 29
The Princess and the Werewolf (2023) สวามีข้าคือราชันหมาป่า พากย์ไทย EP 30

Relate Posts