The Neuron Doctors (2022) ซับไทย

The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP1-EP36 [จบ]

The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP1-EP36 [จบ]

354

The Neuron Doctors (2022) ซับไทย
เรื่องย่อ ติงเสวียคุน ผู้อำนวยการด้านประสาทวิทยาของโรงพยาบาลตี้จิ่วเสียชีวิตอย่างกะทันหัน ติงหย่วนจื้อ ลูกชายของแพทย์ชาวตะวันตกหัวกะทิที่กำลังศึกษาอยู่ในสวีเดน และ หันซีหลิน นักศึกษาแพทย์แผนจีนที่อยู่ต่างประเทศมาหลายปีได้กลับมาที่โรงพยาบาลตี้จิ่วเพื่อร่วมกันตรวจสอบสาเหตุการตาย ทัศนคติของบุคลากรทางการแพทย์ที่มี “ความเมตตาของแพทย์” และความอุตสาหะและการเติบโตที่สั่งสมมาในกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีนและนวัตกรรมการวินิจฉัยและการรักษาแบบบูรณาการการแพทย์แผนจีนและตะวันตก

ซับไทย

36
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 1
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 2
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 3
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 4
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 5
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 6
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 7
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 8
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 9
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 10
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 11
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 12
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 13
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 14
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 15
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 16
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 17
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 18
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 19
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 20
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 21
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 22
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 23
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 24
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 25
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 26
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 27
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 28
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 29
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 30
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 31
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 32
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 33
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 34
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 35
The Neuron Doctors (2022) ซับไทย EP 36

Relate Posts