The Mermaid's Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย

The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

223

The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย
เรื่องย่อ เงือกสาวเปาโร่วโร่วรู้จักกับสายสืบกู้ซิงเหอโดยบังเอิญและกลายเป็นลูกกะจ๊อกเพื่อสืบที่อยู่ของพ่อ เพื่อหายารักษาโรคกู้ซิงเหอหยั่งเชิงฐานะของเปาโร่วสารพัด ยื้อยุดฉุดกระชาก เมล็ดแห่งรักจึงงอกขึ้นอย่างเงียบ ๆ สองคนจับมือไขคดี วางความอคติลง ความจริงแต่ละคดีค่อย ๆ ปรากฏ ทั้งสองค้นพบแผนการสมรู้ร่วมคิดที่น่าตกใจ ด้วยความช่วยเหลือของสหายทั้งสองช่วยพ่อออกมาได้ ทุกอย่างคืนสู่ความสงบ ทั้งสองสัญญาจะอยู่ด้วยกันไปชั่วชีวิตแต่จู่ ๆ วิกฤติก็มาเยือน ทั้งสองจะรับมืออย่างไร

ซับไทย

24
The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP 1
The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP 2
The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP 3
The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP 4
The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP 5
The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP 6
The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP 7
The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP 8
The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP 9
The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP 10
The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP 11
The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP 12
The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP 13
The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP 14
The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP 15
The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP 16
The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP 17
The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP 18
The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP 19
The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP 20
The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP 21
The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP 22
The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP 23
The Mermaid’s Pearl (2023) นางเงือกที่รัก ซับไทย EP 24

Relate Posts