THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย

THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

196

THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย
เรื่องย่อ รายงานต่อต้านกลุ่มบริษัทจวี้หลุนกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงในเมืองชางไห่ที่ปกปิดความจริงเกี่ยวกับหายนะของเหมือง ทำให้ชวีเจียงเหอ (แสดงโดย พันเยว่หมิง) รองผู้อำนวยการสถานีตำรวจให้ความสำคัญกับการรณรงค์ต่อต้านความชั่วร้ายนี้ เมื่อเขาเข้าสู่การสอบสวน เขาพบว่าในความเป็นจริงไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างขาวกับดำ ด้วยการเอื้อประโยชน์มากมาย ฝ่ายตรงข้าม เพื่อน และแม้แต่ผู้บังคับบัญชาของเขาจึงเรียกร้องให้ปกปิดความจริง และเยี่ยนเกอ (แสดงโดย เฉินซู่) ผู้กำกับหญิงที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งก็ไม่ได้คิดว่าความจริงจะโหดร้ายขนาดนี้ การปกปิดเป็นความชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่กว่าความชั่วร้ายเองเสียอีก

ซับไทย

24
THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP 1
THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP 2
THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP 3
THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP 4
THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP 5
THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP 6
THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP 7
THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP 8
THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP 9
THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP 10
THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP 11
THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP 12
THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP 13
THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP 14
THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP 15
THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP 16
THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP 17
THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP 18
THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP 19
THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP 20
THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP 21
THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP 22
THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP 23
THE LOST 11TH FLOOR (2023) ชั้น 11 ที่หายไป ซับไทย EP 24

Relate Posts