The Longest Promise (2022) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP40 [จบ]

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP40 [จบ]

14209

The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ “สื่ออิ่ง” องค์ชายผู้เคร่งขรึมและเยือกเย็น พระโอรสในจักรพรรดิ์แห่งคงซาง “จูเหยียน” องค์หญิงผู้สดใสร่าเริงแห่งเผ่าชื่อ โชคชะตาลิขิตให้พวกเขาทั้งสองได้ครองคู่ แต่กลับจับผลัดจับผลูมาเป็นศิษย์ครูกันอยู่สามปี อาณาจักรกุยเสียมีอำนาจมากขึ้น ในขณะที่อาณาจักรคงซางกำลังจะล่มสลาย สืออิ่งเข้าใจผิดว่ามนุษย์เงือก “จื่อยวน” ผู้ที่โตมาด้วยกันกับจูเหยียนคือจักรพรรดิ์แห่งท้องทะเล จึงปิดผนึกจื่อยวนด้วยมือของเขาเอง ท้ายที่สุดแล้ว จูเหยียนแทงสืออิ่งด้วยกระดูกหยก แต่โชคชะตาได้เปลี่ยนไปตั้งแต่วันที่ถูกใครบางคนจับตามองแล้ว…

ซับไทย

40
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 1
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 2
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 3
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 4
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 5
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 6
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 7
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 8
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 9
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 10
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 11
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 12
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 13
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 14
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 15
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 16
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 17
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 18
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 19
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 20
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 21
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 22
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 23
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 24
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 25
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 26
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 27
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 28
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 29
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 30
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 31
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 32
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 33
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 34
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 35
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 36
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 37
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 38
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 39
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก ซับไทย EP 40

พากย์ไทย

40
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 1
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 2
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 3
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 4
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 5
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 6
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 7
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 8
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 9
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 10
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 11
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 12
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 13
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 14
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 15
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 16
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 17
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 18
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 19
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 20
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 21
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 22
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 23
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 24
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 25
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 26
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 27
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 28
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 29
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 30
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 31
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 32
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 33
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 34
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 35
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 36
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 37
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 38
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 39
The Longest Promise (2023) ลำนำกระดูกหยก พากย์ไทย EP 40

Relate Posts