The Lion's Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย

The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP1-EP33 [จบ]

The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP1-EP33 [จบ]

756

The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย
เรื่องย่อ ในวันแต่งงานของมู่หว่านชิงประธานหญิงแห่งเม่าหย่วนกรุ๊ปนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาได้พบหลิวชิงเจ้าบ่าวของตัวเอง ทำให้ทั้งสองคนกลายเป็นคนแปลกหน้าที่ใกล้ชิดที่สุดกัน เรื่องราวสนุกสนานระหว่างหญิงแกร่งชายบอบบางได้เริ่มต้นขึ้น หลังจากที่หลิวชิงได้เข้าทำอย่างโดยมี “คนหนุน” ปัญหาต่าง ๆ ของเม่าหย่วนกรุ๊ปก็ค่อย ๆ เปิดเผยต่อหน้าเขา และเพื่อจะปกป้องมู่หว่างชิง หลิวชิงจึงช่วยแก้สถานการณ์ให้มู่หว่านชิงครั้งแล้วครั้งเล่า และก็ค่อย ๆ หลอมละลายจิตใจของมู่หว่านชิงทีละน้อย หลิวชิงได้อำนาจในการจัดการบริษัทเพิ่มเติม มู่หว่านชิงและหลิวชิงก็ไปยังประเทศไทยเพื่อทำตามความต้องการก่อนตายของคุณยาย เมื่อทั้งสองมาถึงประเทศไทยก็พบว่า ทุกสิ่งเป็นแผนที่ใหญ่ยิ่งกว่านั้น และฐานะที่แท้จริงของหลิวชิงก็ค่อย ๆ เปิดเผยออกมา….

ซับไทย

33
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 1
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 2
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 3
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 4
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 5
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 6
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 7
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 8
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 9
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 10
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 11
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 12
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 13
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 14
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 15
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 16
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 17
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 18
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 19
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 20
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 21
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 22
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 23
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 24
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 25
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 26
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 27
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 28
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 29
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 30
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 31
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 32
The Lion’s Secret (2021) ความลับของสิงโต ซับไทย EP 33

Relate Posts