The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย

The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP39 [จบ]

The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP39 [จบ]

2848

The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ ดัดแปลงจากนิยายชื่อเดียวกันของจิ่วลู่เฟยเซียง เทพองค์สุดท้าย สิงจื่ออยู่เหนือสวรรค์ตามลำพังนับหมื่นปี ไร้รักไร้ปรารถนา อ๋องหญิงแห่งพิภพมาร เสิ่นหลีถูกซัดกลับร่างหงส์ตกลงโลกมนุษย์ระหว่างที่หนีการแต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทางการเมืองในวันเกิดอายุพันปี ถูกพ่อค้ามนุษย์นึกว่าเป็นไก่จับถอนขนจนเกลี้ยงขังในกรงรอขาย ขณะที่หมดอาลัยตายอยาก ชายรูปงามผ่านมา จ้องนางอยู่นานและยิ้มพูดว่า “ข้าเอาตัวนี้” ชะตากรรมของทั้งสองจึงถูกผูกเข้าด้วยกันอย่างแน่นแฟ้นด้วยการแลกเปลี่ยนที่เหมือนเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ

ซับไทย

39
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 1
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 2
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 3
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 4
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 5
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 6
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 7
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 8
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 9
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 10
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 11
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 12
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 13
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 14
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 15
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 16
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 17
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 18
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 19
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 20
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 21
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 22
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 23
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 24
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 25
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 26
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 27
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 28
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 29
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 30
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 31
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 32
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 33
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 34
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 35
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 36
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 37
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 38
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย ซับไทย EP 39

พากย์ไทย

39
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 1
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 2
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 3
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 4
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 5
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 6
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 7
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 8
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 9
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 10
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 11
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 12
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 13
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 14
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 15
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 16
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 17
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 18
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 19
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 20
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 21
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 22
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 23
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 24
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 25
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 26
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 27
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 28
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 29
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 30
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 31
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 32
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 33
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 34
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 35
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 36
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 37
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 38
The Legend of ShenLi (2024) ปฐพีไร้พ่าย พากย์ไทย EP 39

Relate Posts