The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย

The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP60

The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP60

1832

The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ: “The Legend of Heroes”ปลายซ่งใต้ ทหารจินรุกรานขุนนางชั่วเหิมเกริม บุรุษผู้รักชาติกัวเซี่ยวเทียน หยางเถี่ยซินทำสัญญาแต่งงานให้กับลูกของตน ทั้งคู่ถูกทหารจินทำร้าย นักพรตฉวนเจิน คิวฉู่จีเดิมพันกับเจ็ดประหลาดเจียงหนาน แยกย้ายกันตามหาทายาทสกุลหยางและกัว ถ่ายทอดวรยุทธ์เพื่อประลองฝีมือใน 18 ปีให้หลัง กัวจิ้งเรียนวิชาจากเจ็ดประหลาดเจียงหนาน หยางคังเป็นศิษย์ของชิวฉู่จี 18 ปีต่อมา กัวจิ้งที่เดินทางไปทางใต้ตามคำสั่งอาจารย์ได้พบกับหวงหรง ทั้งสองมีใจให้กัน แต่พบเจออุปสรรคมากมาย เหตุร้ายที่เกาะดอกท้อทำให้แยกจากกันด้วยความเข้าใจผิด

ซับไทย

60
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 1
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 2
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 3
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 4
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 5
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 6
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 7
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 8
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 9
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 10
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 11
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 12
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 13
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 14
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 15
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 16
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 17
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 18
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 19
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 20
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 21
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 22
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 23
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 24
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 25
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 26
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 27
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 28
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 29
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 30
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 31
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 32
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 33
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 34
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 35
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 36
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 37
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 38
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 39
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 40
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 41
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 42
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 43
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 44
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 45
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 46
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 47
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 48
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 49
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 50
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 51
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 52
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 53
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 54
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 55
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 56
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 57
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 58
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 59
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก ซับไทย EP 60

พากย์ไทย

60
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 1
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 2
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 3
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 4
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 5
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 6
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 7
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 8
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 9
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 10
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 11
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 12
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 13
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 14
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 15
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 16
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 17
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 18
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 19
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 20
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 21
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 22
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 23
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 24
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 25
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 26
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 27
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 28
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 29
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 30
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 31
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 32
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 33
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 34
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 35
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 36
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 37
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 38
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 39
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 40
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 41
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 42
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 43
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 44
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 45
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 46
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 47
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 48
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 49
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 50
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 51
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 52
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 53
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 54
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 55
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 56
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 57
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 58
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 59
The Legend of Heroes (2024) มังกรหยก พากย์ไทย EP 60

Relate Posts