The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย

The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP1-EP19

The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP1-EP19

611

The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย
เรื่องย่อ : The King of Tears Lee Bang Won ราชันแห่งน้ำตา อีบังวอน เป็นซีรี่ย์ย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์ของช่อง KBS1 ย้อนเรื่องราวเหตุการณ์ที่นำไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์โครยอ และการก่อตั้งราชวงศ์โชซอนขึ้นมาใหม่ โดยเป็นการเล่าเรื่องผ่านพระเจ้าแทจง (อีบังวอน) ซึ่งรับบทโดย จูซังอุค องค์ชายที่ได้ช่วยพระบิดาล้มล้างราชวงศ์โครยอ และเริ่มก่อตั้งอาณาจักรโชซอนในช่วงสิ้นสุดของราชวงศ์โครยอ จนกลายเป็นราชวงศ์โชซอนตอนต้น ระบบระเบียบโบราณเดิมของโครยอถูกทำลายทิ้งและแทนที่ด้วยระบบระเบียบของโชซอนที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่!

ซับไทย

32
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 1
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 2
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 3
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 4
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 5
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 6
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 7
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 8
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 9
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 10
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 11
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 12
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 13
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 14
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 15
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 16
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 17
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 18
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 19
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 20
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 21
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 22
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 23
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 24
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 25
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 26
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 27
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 28
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 29
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 30
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 31
The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย EP 32

Relate Posts