The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย

The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP1-EP40 [จบ]

The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP1-EP40 [จบ]

332

The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย
เรื่องย่อ บอกเล่าถึงเรื่องราวของวิศวกรประมาณราคา ซูเสี่ยว (รับบทโดย ซุนลี่) ซึ่งถูกไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจเนื่องจากเป็นแพะรับบาป จากนั้นจึงเข้าสู่องค์กรเอกชนเจิ้นหัวกรุ๊ป ด้วยความสามารถที่โดดเด่น ซูเสี่ยวได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นรองหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของบริษัท ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ทางการเมืองที่ลึกซึ้งและซับซ้อน และค่อย ๆ ไต่อันดับขึ้นไปทีละขั้นเป็นประธานของเจิ้นหัวกรุ๊ปภายใต้การแนะนำและความช่วยเหลือของเซี่ยหมิง (รับบทโดย จ้าวโย่วถิง)

ซับไทย

40
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 1
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 2
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 3
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 4
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 5
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 6
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 7
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 8
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 9
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 10
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 11
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 12
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 13
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 14
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 15
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 16
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 17
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 18
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 19
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 20
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 21
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 22
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 23
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 24
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 25
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 26
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 27
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 28
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 29
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 30
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 31
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 32
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 33
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 34
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 35
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 36
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 37
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 38
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 39
The Ideal City (2021) เมืองในอุดมคติ ซับไทย EP 40

Relate Posts