The Housewives' War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย

The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP1-EP23

The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP1-EP23

71

The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย
เรื่องย่อ หานซิงเยว่ ผู้บริหารระดับสูงเลือกที่จะลาออกมาอยู่บ้าน เป็นแม่บ้านเต็มเวลาเพื่อลูก แต่กลับพบว่าติงโป สามีไม่เพียงนอกใจ แต่ยังโอนทรัพย์สินของเธอไปอีกด้วย เธอทำทุกอย่างเพื่อครอบครัว แต่กลับต้องเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อเธอทนไม่ได้อีกต่อไป จึงต้องใช้ความเก่งกาจในฐานะผู้บริหารจัดการเอาคืนสามีไม่รักดีให้สาสม เปลี่ยนแปลงตัวเองและเริ่มชีวิตใหม่ ค้นหาทิศทางใหม่ในการเป็นแม่บ้านที่สมดุลระหว่างครอบครัวและหน้าที่การงาน

ซับไทย

23
The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP 1
The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP 2
The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP 3
The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP 4
The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP 5
The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP 6
The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP 7
The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP 8
The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP 9
The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP 10
The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP 11
The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP 12
The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP 13
The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP 14
The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP 15
The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP 16
The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP 17
The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP 18
The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP 19
The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP 20
The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP 21
The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP 22
The Housewives’ War (2024) สมรภูมิแม่บ้าน ซับไทย EP 23

Relate Posts