The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 ซับไทย พากย์ไทย

The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP18 [จบ]

The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP18 [จบ]

2187

The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ : ฌอน เมอร์ฟี นายแพทย์หนุ่มออทิสติกที่เริ่มต้นการทำงานเป็นแพทย์ประจำบ้านในโรงพยาบาลด้วยความช่วยเหลือของผู้อำนวยการที่มีความผูกพันกับเขามาตั้งแต่เด็ก นั่นก็เพื่อพิสูจน์ให้คนได้เห็นว่าอาการออทิสติกของเขาไม่ใช่เรื่องน่าปฏิเสธ กลับเป็นข้อดีที่ทำให้การวินิจฉัยโรคและการรักษาต่างๆ เป็นไปในแบบที่คนธรรมดาคาดไม่ถึง

ซับไทย

18
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 ซับไทย EP 1
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 ซับไทย EP 2
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 ซับไทย EP 3
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 ซับไทย EP 4
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 ซับไทย EP 5
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 ซับไทย EP 6
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 ซับไทย EP 7
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 ซับไทย EP 8
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 ซับไทย EP 9
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 ซับไทย EP 10
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 ซับไทย EP 11
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 ซับไทย EP 12
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 ซับไทย EP 13
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 ซับไทย EP 14
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 ซับไทย EP 15
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 ซับไทย EP 16
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 ซับไทย EP 17
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 ซับไทย EP 18

พากย์ไทย

18
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 พากย์ไทย EP 1
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 พากย์ไทย EP 2
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 พากย์ไทย EP 3
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 พากย์ไทย EP 4
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 พากย์ไทย EP 5
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 พากย์ไทย EP 6
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 พากย์ไทย EP 7
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 พากย์ไทย EP 8
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 พากย์ไทย EP 9
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 พากย์ไทย EP 10
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 พากย์ไทย EP 11
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 พากย์ไทย EP 12
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 พากย์ไทย EP 13
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 พากย์ไทย EP 14
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 พากย์ไทย EP 15
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 พากย์ไทย EP 16
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 พากย์ไทย EP 17
The Good Doctor Season 5 (2021) แพทย์อัจฉริยะหัวใจเทวดา ปี5 พากย์ไทย EP 18

Relate Posts