The General's Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย

The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

436

The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย
เรื่องย่อ เชฟหลี่หลานบังเอิญเข้าไปในการ์ตูนเรื่อง “ภรรยาชาวนาของแม่ทัพ” และได้ผูกวาสนากับหวังจิ่นแม่ทัพผู้เย็นชา เพื่อใช้หนี้ให้พ่อ สองคนร่วมกันเปิดร้านเหล้า หลี่หลานอาศัยวิธีการตลาดยุคปัจจุบันและฝีมือการครัวอันยอดเยี่ยมทำให้การค้าเฟื่องฟู ไม่เพียงใช้หนี้จดหมด ยังกลายเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งในตำบลชิงสุ่ย

ซับไทย

24
The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP 1
The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP 2
The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP 3
The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP 4
The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP 5
The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP 6
The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP 7
The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP 8
The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP 9
The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP 10
The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP 11
The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP 12
The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP 13
The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP 14
The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP 15
The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP 16
The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP 17
The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP 18
The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP 19
The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP 20
The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP 21
The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP 22
The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP 23
The General’s Sweety (2023) ภรรยาตัวป่วนของท่านแม่ทัพ ซับไทย EP 24

Relate Posts