The Emperor's Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย

The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย EP1-EP20 [จบ]

The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย EP1-EP20 [จบ]

3820

The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย
เรื่องราวเกิด ณ อาณาจักรนามแคว้นอู๋ซวง กษัตริย์องค์ใหม่ออกไปนอกวังเกิดสลับวิญญาณกับหญิงขอทานโดยไม่ได้ตั้งใจ สองคนถูกบีบให้ต้องกลับวังด้วยกัน เกิดเป็นความโกลาหลขึ้นในวังหลวงและวังหลัง เนื่องจากในร่างกายของกษัตริย์เป็นสตรี ทำให้เกิดเรื่องราววุ่นวายสนุกสนานต่าง ๆ ขึ้นมากมาย ด้านหนึ่งทั้งสองก็เสาะหาทางเปลี่ยนร่างคืนไม่หยุดหย่อน อีกด้านก็ต้องใช้ร่างกายของอีกฝ่ายในการใช้ชีวิต พบเจอเรื่องต่าง ๆ จนค่อย ๆ พบว่าทัศนคติต่อชีวิตของตัวเองเปลี่ยนไป พระเอกเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อผู้หญิงไป นางเอกก็เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อผู้ลากมากดี ทั้งสองคนร่วมมือปกครองแว่นแคว้นได้อย่างฉลาดหลักแหลม ระหว่างนั้นทั้งสองก็เกิดความรู้สึกประหลาด และสุดท้ายก็พบผู้ควบคุมอยู่เบื้องหลังจนสลับร่างคืนกลับมาได้

ซับไทย

20
The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย EP 1
The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย EP 2
The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย EP 3
The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย EP 4
The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย EP 5
The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย EP 6
The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย EP 7
The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย EP 8
The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย EP 9
The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย EP 10
The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย EP 11
The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย EP 12
The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย EP 13
The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย EP 14
The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย EP 15
The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย EP 16
The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย EP 17
The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย EP 18
The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย EP 19
The Emperor’s Love Swap (2022) สลับวุ่นลุ้นรักพระสนม ซับไทย EP 20

Relate Posts