The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย

The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

466

The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย
เรื่องย่อ เย่ฝาน ผู้ดูแลสามกองกฎหมายได้พบกับเฮ่อหลาน นักชันสูตรที่ถูกสั่งให้ออกจากงาน เขาพบว่าเฮ่อหลานถนัดการหาเบาะแสใหม่ในคดีจากวิธีการชันสูตรศพอันเก่งกาจ เย่ฝานเองก็ได้รู้ความจริงของคดีจากการช่วยเหลือของเฮ่อหลาน ระหว่างที่ทั้งสองร่วมมือกันสืบคดีก็เกิดเป็นความรัก และยังได้ร่วมมือกันเปิดโปงโฉมหน้าที่แท้จริงของเย่เหิง ตัวร้ายผู้ละโมบและคิดยึดครองอำนาจแทน จนปกป้องความสงบของเมืองมังกรเอาไว้ได้

ซับไทย

24
The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP 1
The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP 2
The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP 3
The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP 4
The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP 5
The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP 6
The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP 7
The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP 8
The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP 9
The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP 10
The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP 11
The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP 12
The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP 13
The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP 14
The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP 15
The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP 16
The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP 17
The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP 18
The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP 19
The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP 20
The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP 21
The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP 22
The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP 23
The Coroner From Longcheng (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 1 ซับไทย EP 24

Relate Posts