The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย

The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

203

The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย
เรื่องย่อ เย่ฝานผู้ดูแลสามกองกฎหมาย และเฮ่อหลันนักชันสูตรที่ถูกไล่ออกได้กลับมาพบหน้ากัน พวกเขาตกหลุมรักและจับมือไขคดีไปด้วยกัน เฮ่อหลันพบจุดเปลี่ยนของคดีจากฝีมือการชันสูตรศพขั้นเทพ ส่วนเย่ฝานก็ค้นพบความจริงของคดีจากความร่วมมือของเฮ่อหลัน สุดท้ายจึงสามารถจับคนร้ายเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายได้

ซับไทย

24
The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP 1
The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP 2
The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP 3
The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP 4
The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP 5
The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP 6
The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP 7
The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP 8
The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP 9
The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP 10
The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP 11
The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP 12
The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP 13
The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP 14
The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP 15
The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP 16
The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP 17
The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP 18
The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP 19
The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP 20
The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP 21
The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP 22
The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP 23
The Coroner From Longcheng S2 (2023) ยอดมือชันสูตรเมืองมังกร ภาค 2 ซับไทย EP 24

Relate Posts