The Blue Whisper (2022) ซับไทย

The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP42 [จบ]

The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP42 [จบ]

422280

The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ องค์หญิงซุ่นเต๋อจับปีศาจมาได้ตนหนึ่ง ความปรารถนาของนางคือ ต้องการให้ปีศาจสามารถพูดภาษามนุษย์ได้ มีขาเดินได้ เชื่อฟังและจงรักภักดีต่อนาง ฉางอี้ ปีศาจเงือกผู้ช่วยชีวิตองค์หญิงถูกจับตัวกลับมาเพื่อฝึกฝนให้เป็นไปตามความต้องการสามข้อขององค์หญิง เขาถูกส่งมาที่เกาะปีศาจ และได้พบกับจี้อวิ๋นเหอผู้มีความสามารถในการฝึกฝนปีศาจ นางมีความสามารถควบคุมปีศาจได้ จนเปรียบเสมือนเจ้าแห่งปีศาจ แต่แล้ววันหนึ่งหัวใจของนางกลับกลายเป็นทาสปีศาจเสียเอง

ซับไทย

42
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 1
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 2
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 3
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 4
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 5
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 6
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 7
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 8
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 9
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 10
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 11
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 12
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 13
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 14
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 15
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 16
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 17
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 18
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 19
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 20
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 21
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 22
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 23
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 24
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 25
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 26
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 27
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 28
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 29
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 30
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 31
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 32
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 33
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 34
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 35
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 36
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 37
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 38
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 39
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 40
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 41
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ ซับไทย EP 42

พากย์ไทย

42
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 1
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 2
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 3
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 4
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 5
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 6
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 7
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 8
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 9
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 10
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 11
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 12
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 13
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 14
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 15
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 16
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 17
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 18
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 19
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 20
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 21
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 22
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 23
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 24
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 25
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 26
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 27
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 28
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 29
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 30
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 31
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 32
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 33
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 34
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 35
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 36
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 37
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 38
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 39
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 40
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 41
The Blue Whisper (2022) ทาสปีศาจ พากย์ไทย EP 42

Relate Posts