Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย

Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP40 [จบ]

Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP40 [จบ]

5134

Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ เซียวหยาน เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ด้วยการต้องแบกรับความจ็บปวดจากการสูญเสียคู่หมั้นของเธอ เมื่อเธอมาถึงโรงพยาบาลถงซาน เธอที่แม้ว่าจะดูเป็นคนเคร่งขรึมและแข็งกระด้า แต่ก็จะพิถีพิถันกับการใช้ทักษะวิชาชีพทางการแพทย์ของตัวเอง เธอใช้เทคนิคในการทำการผ่าตัดได้แม่นยำราวกับเครื่องจักร ขณะเดียวกันนั้น ไป๋ซู หมอหนุ่มผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี เขาต้องเผชิญหน้ากับการเสาะหาความหวังท่ามกลางสถานการณ์สิ้นหวัง จากการรับดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเขา หญิงสาวกับชายหนุ่มทั้งคู่ต่างมีปณิธานในอาชีพที่คล้ายกัน กลายเป็นส่วนที่ช่วยเติมเต็มกันและกัน จากบรรยากาศหลากหลายอารมณ์ในรั้วโรงพยาบาลแห่งนี้

ซับไทย

40
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 1
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 2
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 3
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 4
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 5
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 6
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 7
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 8
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 9
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 10
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 11
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 12
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 13
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 14
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 15
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 16
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 17
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 18
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 19
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 20
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 21
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 22
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 23
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 24
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 25
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 26
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 27
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 28
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 29
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 30
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 31
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 32
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 33
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 34
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 35
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 36
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 37
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 38
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 39
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU ซับไทย EP 40

พากย์ไทย

40
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 1
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 2
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 3
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 4
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 5
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 6
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 7
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 8
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 9
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 10
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 11
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 12
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 13
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 14
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 15
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 16
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 17
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 18
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 19
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 20
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 21
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 22
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 23
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 24
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 25
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 26
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 27
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 28
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 29
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 30
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 31
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 32
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 33
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 34
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 35
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 36
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 37
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 38
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 39
Thank You, Doctor (2022) สื่อหัวใจEICU พากย์ไทย EP 40

Relate Posts