Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย

Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP36 [จบ]

Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP36 [จบ]

1898

Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ เยว่จินเจาและเยว่ฉีอยู่ด้วยกันที่หมู่บ้านอูเหยียนสามปี กลับไม่รู้ความเป็นมาของตัวเอง สองคนจับมือบุกยุทธภพหวังตามหาความทรงจำกลับมา ระหว่างการต่อสู้กับสำนักฉี่หยวนความทรงจำและความรู้สึกของเยว่ฉีที่ถูกผนึกได้เปิดออก ขณะที่เหตุการณ์ดำเนินไปทั้งคู่ได้รู้จักสหายมากมาย ฐานะที่แท้จริงของทั้งสองก็ค่อย ๆ เปิดเผย ฝ่ายอิทธิพลต่าง ๆ โผล่มาทีละฝ่าย ใครคือผู้บงการเบื้องหลังที่แท้จริง แผนในแผน กับดักในกับดัก ไม่เสียดายสละชีวิตเปลี่ยนชะตา เพียงเพื่อได้พบกันอีกครั้ง

ซับไทย

36
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 1
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 2
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 3
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 4
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 5
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 6
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 7
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 8
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 9
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 10
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 11
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 12
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 13
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 14
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 15
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 16
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 17
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 18
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 19
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 20
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 21
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 22
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 23
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 24
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 25
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 26
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 27
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 28
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 29
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 30
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 31
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 32
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 33
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 34
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 35
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา ซับไทย EP 36

พากย์ไทย

36
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 1
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 2
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 3
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 4
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 5
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 6
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 7
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 8
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 9
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 10
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 11
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 12
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 13
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 14
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 15
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 16
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 17
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 18
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 19
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 20
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 21
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 22
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 23
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 24
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 25
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 26
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 27
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 28
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 29
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 30
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 31
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 32
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 33
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 34
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 35
Sword and Fairy (2024) เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา พากย์ไทย EP 36

Relate Posts