Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย

Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

705

Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย
เรื่องราวของเถียนเจวี๋ยเด็กสาวผู้มีความฝันเกี่ยวกับการ์ตูนที่ต้องตากตำเหน็ดเหนื่อยมาหลายปี ในขณะที่ชีวิตเธอกำลังจะดีขึ้นนั้น ได้เกิดเหตุอุบัติเหตุจูบกับแันไป๋เย่ และทำให้เธอสร้างกระแสจิตกับเขาหลักการจูบนั้นซึ่งเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาตามหาของล้ำค่าที่ดาวโลกเพื่อกลับช่วยดาวของตนเอง ซึ่งของสิ่งนั้นก็ติดอยู่กับตัวของเถียนเจวี๋ยนั่นเอง เรื่องราวจะเป็นอย่างไร

ซับไทย

24
Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP 1
Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP 2
Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP 3
Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP 4
Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP 5
Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP 6
Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP 7
Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP 8
Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP 9
Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP 10
Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP 11
Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP 12
Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP 13
Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP 14
Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP 15
Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP 16
Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP 17
Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP 18
Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP 19
Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP 20
Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP 21
Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP 22
Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP 23
Star-crossed Lovers (2022) จูบลิขิตรัก! ซับไทย EP 24

Relate Posts