South Sea Tomb (2023) คนขุดสุสาน : ตำหนักเซียนใต้ทะเลลึก ซับไทย

South Sea Tomb (2023) คนขุดสุสาน : ตำหนักเซียนใต้ทะเลลึก ซับไทย EP1-EP16 [จบ]

South Sea Tomb (2023) คนขุดสุสาน : ตำหนักเซียนใต้ทะเลลึก ซับไทย EP1-EP16 [จบ]

204

South Sea Tomb (2023) คนขุดสุสาน : ตำหนักเซียนใต้ทะเลลึก ซับไทย
เรื่องย่อ หูปาอีและหวังพั่งจือเดิมวางแผนจะไปต่างประเทศ แต่กลับได้รับมอบภารกิจให้ไปค้นหาสิ่งสิ่งหนึ่ง พวกเขาซื้อเรือผีจากเกาะปะการัง ได้รู้จักกับหร่วนเฮย กู่ไช ตัวหลิง และออกทะเลไปด้วยกัน หลังพบเจอเรื่องลึบลับมากมายจนเข้าสู่ปะการังน้ำวน หูปาอีพบกระจกส่องกระดูกราชวงศ์ชิง หากแต่เวลานั้นดวงตาทะเลกุยซวีก็เปิดออก ดูดให้พวกเขาลึกเข้าไปในถ้ำกุยซวีที่เป็นเหมือนมหาสมุทรใต้มหาสมุทร แม้จะรอดจากความตาย แต่ก็ไม่รู้จะกลับไปที่ผิวน้ำทะเลอย่างไร หูปาอีและหยาง Shirley จึงใช้ต้นไม้ยักษ์ต่อสู้เสี่ยงตาย พาทุกคนหนีออกมาได้

ซับไทย

16
South Sea Tomb (2023) คนขุดสุสาน : ตำหนักเซียนใต้ทะเลลึก ซับไทย EP 1
South Sea Tomb (2023) คนขุดสุสาน : ตำหนักเซียนใต้ทะเลลึก ซับไทย EP 2
South Sea Tomb (2023) คนขุดสุสาน : ตำหนักเซียนใต้ทะเลลึก ซับไทย EP 3
South Sea Tomb (2023) คนขุดสุสาน : ตำหนักเซียนใต้ทะเลลึก ซับไทย EP 4
South Sea Tomb (2023) คนขุดสุสาน : ตำหนักเซียนใต้ทะเลลึก ซับไทย EP 5
South Sea Tomb (2023) คนขุดสุสาน : ตำหนักเซียนใต้ทะเลลึก ซับไทย EP 6
South Sea Tomb (2023) คนขุดสุสาน : ตำหนักเซียนใต้ทะเลลึก ซับไทย EP 7
South Sea Tomb (2023) คนขุดสุสาน : ตำหนักเซียนใต้ทะเลลึก ซับไทย EP 8
South Sea Tomb (2023) คนขุดสุสาน : ตำหนักเซียนใต้ทะเลลึก ซับไทย EP 9
South Sea Tomb (2023) คนขุดสุสาน : ตำหนักเซียนใต้ทะเลลึก ซับไทย EP 10
South Sea Tomb (2023) คนขุดสุสาน : ตำหนักเซียนใต้ทะเลลึก ซับไทย EP 11
South Sea Tomb (2023) คนขุดสุสาน : ตำหนักเซียนใต้ทะเลลึก ซับไทย EP 12
South Sea Tomb (2023) คนขุดสุสาน : ตำหนักเซียนใต้ทะเลลึก ซับไทย EP 13
South Sea Tomb (2023) คนขุดสุสาน : ตำหนักเซียนใต้ทะเลลึก ซับไทย EP 14
South Sea Tomb (2023) คนขุดสุสาน : ตำหนักเซียนใต้ทะเลลึก ซับไทย EP 15
South Sea Tomb (2023) คนขุดสุสาน : ตำหนักเซียนใต้ทะเลลึก ซับไทย EP 16

Relate Posts