Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย

Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP1-EP26 [จบ]

Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP1-EP26 [จบ]

190

Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย
เรื่องย่อ กู้โม่ลี่และจูจิ้งเฉ่าต่อสู้จากบ้านเกิดถึงเซี่ยงไฮ้สร้างครอบครัวของสองคน การแต่งงานกลับนำไปสู่ปัญหาการอยู่ร่วมกันกับพ่อแม่ จากปัญหาพื้นที่ส่วนตัวถึงการซื้อบ้าน ขัดแย้งกับพ่อแม่ ชีวิตเต็มไปด้วยวิกฤต จนนำไปสู่การหย่าร้าง หลังหย่าทั้งสองพบกับวิกฤตมากมาย ทำให้เข้าใจถึงความรับผิดชอบในครอบครัว วิธีแก้ปัญหา พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเรียนรู้ที่จะปล่อยให้ลูกเติบโต สุดท้ายโม่ลี่และจิ้งเฉ่าคืนดีแต่งงานกันอีกครั้ง และมั่นใจมากขึ้นในการก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

ซับไทย

26
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 1
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 2
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 3
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 4
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 5
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 6
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 7
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 8
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 9
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 10
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 11
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 12
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 13
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 14
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 15
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 16
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 17
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 18
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 19
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 20
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 21
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 22
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 23
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 24
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 25
Simple Days (2024) วันธรรมดาที่มีเธอ ซับไทย EP 26

Relate Posts