Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย

Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP25 [จบ]

Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP25 [จบ]

5977

Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ เย่หลิงซวง มีความสามารถทำนายอนาคตได้จนถูกคนอื่นมองว่าเป็นดวงดาวแห่งความหายนะแห่งเผ่า มีเพียงชีไหหรุ่ยที่ปฏิบัติกับเธอเหมือนพี่น้อง วันหนึ่งแคว้นเย่เป่ยได้ประกาศสงครามกับต้าเฉา และได้รับความพ่ายแพ้จนทำให้เย่หลิงซวงถูกจับเป็นนักโทษหญิงและไม่สามารถเข้าสำนักการสังคีตได้ แต่เธอไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา ใช้ความสามารถด้านการทำนายเข้าสู่สำนักดูดาวหลวง และมีโอกาสได้เข้าใกล้กับจักรพรรดิ เมื่อมิตรภาพระหว่างทั้งสองแข็งแกร่งขึ้น เย่หลิงซวงกลับได้ล่วงรู้ถึงลางแห่งความตายของชีไหหรุ่ย เพื่อช่วยชีไหหรุ่ย เย่หลิงซวงจึงมุ่งมั่นที่จะย้อนเวลากลับไปแคว้นเย่เป่ยในอดีต เธอสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือไม่?

ซับไทย

25
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 1
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 2
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 3
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 4
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 5
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 6
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 7
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 8
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 9
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 10
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 11
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 12
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 13
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 14
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 15
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 16
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 17
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 18
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 19
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 20
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 21
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 22
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 23
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 24
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส ซับไทย EP 25

พากย์ไทย

25
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 1
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 2
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 3
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 4
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 5
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 6
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 7
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 8
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 9
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 10
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 11
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 12
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 13
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 14
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 15
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 16
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 17
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 18
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 19
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 20
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 21
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 22
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 23
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 24
Shining Just for You (2022) ดาราจักรเจิดจรัส พากย์ไทย EP 25

Relate Posts