Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย

Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP1-EP24

Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP1-EP24

18211

Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย
เรื่องย่อ ฝูเซิงช่วยจิ้งยวนจอมมารผู้ตกที่นั่งลำบากไว้ที่เขาเฟิ่งหมิงและรับเขาเป็นศิษย์ ทำให้ผิดใจกับสำนักเซียน เซียนชิงเฉินที่มาขอศิษย์กลับพบว่าฝูเซิงนั้นเหมือนกับเซียนซีอวิ๋นที่เมื่อพันปีก่อนหายตัวไปเพราะปกป้องสรรพสิ่งไม่มีผิดเพี้ยน ชิงเฉินไปจากเขาเฟิ่งหมินพร้อมกับความสงสัยนั้น ทว่าเทพธิดามู่เหยากลับบีบคั้นให้สาบานว่าจะกำจัดฝูเซิงทิ้ง ชิงเฉินยอมแต่งงานกับมู่เหยาเพื่อปกป้องฝูเซิง แต่มู่เหยากลับไม่ยอมปล่อยฝูเซิงไปอยู่ดี จิ้งยวนปรากฏตัวด้วยร่างมังกรดำแท้จริงของเขาเพื่อปกป้องฝูเซิงต่อกรภัยพิบัตินี้จนตกลงไปในโลกฝูเซิงอิ้นพร้อมกับฝูเซิง ผ่านไปนานมากชิงเฉินจึงหาฝูเซิงและจิ้งยวนเจอ และเพื่อคุณธรรมและสรรพสิ่ง พวกเขาตัดสินใจร่วมมือกับต่อกรกับมู่เหยาที่ถูกกิเลสครอบงำ

ซับไทย

24
Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP 1
Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP 2
Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP 3
Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP 4
Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP 5
Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP 6
Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP 7
Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP 8
Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP 9
Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP 10
Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP 11
Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP 12
Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP 13
Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP 14
Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP 15
Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP 16
Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP 17
Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP 18
Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP 19
Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP 20
Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP 21
Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP 22
Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP 23
Seal of Love (2022) สดับรักก้องยุทธภพ ซับไทย EP 24

Relate Posts