Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ ซับไทย

Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ ซับไทย EP1-EP45 [จบ]

Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ ซับไทย EP1-EP45 [จบ]

500

Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์
เรื่องย่อ ตงเกอขอให้คือนู่เอ้อร์ฮาชื่ออนุญาตให้นางกลับบ้านที่ชนเผ่าเพื่อทำตามคำสั่งเสียชองพระนางเมิ่งกู่ เมื่อได้ยินว่าตงเกอจะจากไป ไต้ช่านก็ไปหาตงเกอและสารภาพรักกับนาง แต่กลับถูกปฏิเสธเพราะตงเกอเองก็ยังไม่มั่นใจกับความรู้สึกของตนเอง จากนั้นตงเกอเดินทางไปเย่เฮ่อโดยมีฮองไทจีไปด้วย ปู้หยางกู่ให้การต้อนรับหวางไท่จี๋อย่างดี แต่ปู้หยางกู่เคืองหวางไท่จี๋ตรงที่เป็นโอรสของนู่เอ้อร์ฮาชื่อและวางแผนฆ่าเขา

ซับไทย

45
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 1
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 2
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 3
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 4
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 5
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 6
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 7
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 8
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 9
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 10
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 11
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 12
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 13
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 14
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 15
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 16
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 17
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 18
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 19
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 20
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 21
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 22
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 23
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 24
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 25
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 26
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 27
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 28
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 29
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 30
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 31
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 32
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 33
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 34
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 35
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 36
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 37
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 38
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 39
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 40
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 41
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 42
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 43
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 44
Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ EP 45

Relate Posts