Royal Feast (2022) ซับไทย

Royal Feast (2022) ซับไทย EP1-EP40 [จบ]

Royal Feast (2022) ซับไทย EP1-EP40 [จบ]

36204

Royal Feast (2022) ซับไทย
เรื่องราวเด็กสาว เหยาจื่อจิน ที่เข้ามาในวังและได้รับเลือกให้เป็นสาวใช้ของสำนักชางซีในสมัยหย่งเล่อของราชวงศ์หมิง นางยังคงเติบโตในวังลึกและยืนกรานที่จะไล่ตามทักษะด้านอาหารของจีน ในเรื่องอารมณ์ แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางประวัติศาสตร์และชีวิตครอบครัวของสามจักรพรรดิผู้โดดเด่นแห่งราชวงศ์หมิงและพรรณนาถึงเมืองต้องห้ามที่เต็มไปด้วยความรัก ครอบครัว มิตรภาพ และสัมผัสที่เต็มเปี่ยมของมนุษย์

ซับไทย

40
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 1
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 2
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 3
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 4
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 5
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 6
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 7
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 8
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 9
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 10
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 11
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 12
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 13
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 14
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 15
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 16
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 17
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 18
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 19
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 20
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 21
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 22
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 23
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 24
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 25
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 26
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 27
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 28
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 29
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 30
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 31
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 32
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 33
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 34
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 35
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 36
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 37
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 38
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 39
Royal Feast (2022) ซับไทย EP 40

Relate Posts