Roar Season 1 (2022) ซับไทย

Roar Season 1 (2022) ซับไทย EP1-EP8 [จบ]

Roar Season 1 (2022) ซับไทย EP1-EP8 [จบ]

124

Roar Season 1 (2022) ซับไทย
จาก Apple Tv เรื่องราวทั้งแปดเรื่องผสมผสานความสมจริงของเวทมนตร์ สถานการณ์ในบ้านและอาชีพที่คุ้นเคย และโลกอนาคต เรื่องราวทั้งแปดเรื่องนี้สะท้อนถึงภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของผู้หญิงธรรมดาในรูปแบบที่เข้าถึงได้อย่างน่าประหลาดใจ

Relate Posts