Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย

Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

843

Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย
เรื่องย่อ หานชีลู่ คุณชายแสนเย็นชาที่ป่วยเป็น“โรคประหลาด”หากสัมผัสเพศตรงข้ามก็จะเกิดอาการแพ้ทันที แต่เขากลับไม่มีอาการแพ้กับอันชูเซี่ย สาวน้อยซินเดอเรลล่าที่เข้ามาในบ้านของเขาอย่างไม่ได้ตั้งใจเพียงคนเดียว จากการขอร้องของคุณแม่หาน ความรัก “การขอร้องอาการแพ้” ก็เริ่มต้นขึ้น ในขณะที่ชูเซี่ยกำลังรักษาอาการป่วยให้หานชีลู่ก็ค่อย ๆ พบความลับของ “โรคประหลาด” ของหานชีลู่….

ซับไทย

24
Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP 1
Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP 2
Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP 3
Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP 4
Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP 5
Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP 6
Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP 7
Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP 8
Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP 9
Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP 10
Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP 11
Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP 12
Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP 13
Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP 14
Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP 15
Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP 16
Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP 17
Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP 18
Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP 19
Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP 20
Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP 21
Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP 22
Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP 23
Promise in the Summer (2023) สัญญารักแรกฤดูร้อน ซับไทย EP 24

Relate Posts