Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย พากย์ไทย

Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP24 [จบ]

Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP24 [จบ]

1596

Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องราวของฟางเหยียน หญิงสาวผู้มีพรสวรรค์ในการพากย์เสียง แต่มีอาการป่วยทางจิต และเธอบังเอิญได้พบกับโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์สือเหมิ่ง ที่สามารถช่วยรักษาอาการป่วยของเธอได้ แต่เธอกลับเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสืออี พี่ชายของสือเหมิ่ง เรื่องราวที่ทั้งสามคนเติบโตร่วมกันไปท่ามกลางความเข้าใจผิด และคลี่คลายปมไปด้วยกัน

ซับไทย

24
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย EP 1
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย EP 2
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย EP 3
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย EP 4
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย EP 5
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย EP 6
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย EP 7
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย EP 8
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย EP 9
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย EP 10
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย EP 11
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย EP 12
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย EP 13
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย EP 14
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย EP 15
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย EP 16
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย EP 17
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย EP 18
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย EP 19
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย EP 20
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย EP 21
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย EP 22
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย EP 23
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก ซับไทย EP 24

พากย์ไทย

24
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก พากย์ไทย EP 1
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก พากย์ไทย EP 2
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก พากย์ไทย EP 3
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก พากย์ไทย EP 4
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก พากย์ไทย EP 5
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก พากย์ไทย EP 6
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก พากย์ไทย EP 7
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก พากย์ไทย EP 8
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก พากย์ไทย EP 9
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก พากย์ไทย EP 10
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก พากย์ไทย EP 11
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก พากย์ไทย EP 12
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก พากย์ไทย EP 13
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก พากย์ไทย EP 14
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก พากย์ไทย EP 15
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก พากย์ไทย EP 16
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก พากย์ไทย EP 17
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก พากย์ไทย EP 18
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก พากย์ไทย EP 19
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก พากย์ไทย EP 20
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก พากย์ไทย EP 21
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก พากย์ไทย EP 22
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก พากย์ไทย EP 23
Poisoned Love (2020) ลืมฝันร้าย ด้วยใจแห่งรัก พากย์ไทย EP 24

Relate Posts