Our Ordinary Days (2023) ซับไทย

Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP1-EP38 [จบ]

Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP1-EP38 [จบ]

296

Our Ordinary Days (2023) ซับไทย
เรื่องย่อ ในช่วงต้นทศวรรษที่ 80 ของศตวรรษที่ 20 Wang Xue Hua, Dong Fang Hong และ Yang Si Yu ต่างก็เกิดวันเดียวกัน เมื่อมีการกำเนิดของเด็ก ความพัวพันทางอารมณ์ของสามครอบครัวและสองชั่วอายุคนค่อย ๆ คลี่คลายไปทีละน้อย แต่ในไม่ช้าการอยู่ร่วมกันในครอบครัวที่สงบสุขก็จบลงอย่างกะทันหัน ความบาดหมางระหว่างครอบครัวของ Wang และพ่อของตระกูล Yang เริ่มเกี่ยวข้องกับคนที่พวกเขารัก และทำให้สองคนที่รักกันต้องแยกจากกัน ทนดูความสัมพันธ์ที่พังทลายและยืดเยื้อไม่ได้ รุ่นน้องตัดสินใจทำทุกอย่างเพื่อให้ฝ่ายที่บาดหมางคืนดีกัน

ซับไทย

38
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 1
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 2
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 3
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 4
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 5
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 6
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 7
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 8
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 9
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 10
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 11
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 12
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 13
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 14
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 15
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 16
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 17
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 18
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 19
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 20
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 21
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 22
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 23
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 24
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 25
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 26
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 27
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 28
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 29
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 30
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 31
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 32
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 33
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 34
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 35
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 36
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 37
Our Ordinary Days (2023) ซับไทย EP 38

Relate Posts