My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย

My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP24 [จบ]

My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP24 [จบ]

3040

My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ ในสมัยโบราณ มีเมืองอยู่สองเมืองคือเมืองมู่ซีและเมืองเซวียนเยว่ ทั้งสองเมืองบาดหมางต่อกันมาหลายช่วงอายุคน สู้รบกันมาหลายปี พยายามจะยึดเมืองของกันและกัน เจ้าเมืองมู่ซีไม่มีลูกชาย มีลูกสาวเพียงคนเดียวคือเย่เจาหนาน เจ้าเมืองเป็นกังวลที่เจาหนานเป็นหญิง การจะสืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองต่อนั้นเกรงว่าจะทำให้เกิดการแย่งชิงดินแดนเกิดขึ้น จึงได้ปิดบังเพศของลูกสาวเอาไว้เป็นความลับ เจาหนานต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายมาตั้งแต่เด็ก แม้ว่าเธอจะได้สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองแล้วแต่ก็ยังแสดงตัวว่าเป็นชายอยู่เสมอ แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดครั้งหนึ่ง เย่เจาหนานตกจากหน้าผาและลอยไปตามแม่น้ำสู่เมืองจิ่งฝู และบังเอิญได้เจอกับเจ้าเมืองหลิ่วเซวียนหมิงเจ้าเมืองเซวียนเยว่ที่กำลังเข้าวัง เย่เจาหนานหวังให้ทั้งสองเมืองสงบศึกกันมาโดยตลอด จึงตั้งใจปิดบังตัวตนที่แท้จริงของตัวเองและอยู่ข้างกายหลิ่วเซวียนหมิงคอยโน้มน้าวเขาในฐานะนางใน แต่ด้วยความเป็นเจ้าเมืองของเธอจึงทำให้เธอโดดเด่นกว่าคนอื่นมาก ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นเรื่องราว “เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นว่าทั้งสองเป็นเจ้าเมือง” ขึ้น…

ซับไทย

24
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย EP 1
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย EP 2
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย EP 3
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย EP 4
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย EP 5
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย EP 6
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย EP 7
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย EP 8
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย EP 9
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย EP 10
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย EP 11
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย EP 12
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย EP 13
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย EP 14
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย EP 15
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย EP 16
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย EP 17
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย EP 18
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย EP 19
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย EP 20
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย EP 21
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย EP 22
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย EP 23
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก ซับไทย EP 24

พากย์ไทย

24
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก พากย์ไทย EP 1
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก พากย์ไทย EP 2
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก พากย์ไทย EP 3
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก พากย์ไทย EP 4
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก พากย์ไทย EP 5
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก พากย์ไทย EP 6
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก พากย์ไทย EP 7
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก พากย์ไทย EP 8
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก พากย์ไทย EP 9
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก พากย์ไทย EP 10
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก พากย์ไทย EP 11
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก พากย์ไทย EP 12
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก พากย์ไทย EP 13
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก พากย์ไทย EP 14
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก พากย์ไทย EP 15
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก พากย์ไทย EP 16
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก พากย์ไทย EP 17
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก พากย์ไทย EP 18
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก พากย์ไทย EP 19
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก พากย์ไทย EP 20
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก พากย์ไทย EP 21
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก พากย์ไทย EP 22
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก พากย์ไทย EP 23
My Uncanny Destiny (2023) โชคชะตาลิขิตให้มาพบรัก พากย์ไทย EP 24

Relate Posts