My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย

My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP1-EP34 [จบ]

My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP1-EP34 [จบ]

9860

My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย
เรื่องย่อ ถังฉีจื่อลูกสาวตระกูลแพทย์แผนจีนได้ช่วยเหลือหมอเทวดายุคราชวงศ์ถังที่ติดอยู่ในภาพวาดโดยบังเอิญ เหตุเพราะกำไลข้อมือที่ตกทอดจากบรรพบุรุษที่เธอสวมใส่มาตั้งแต่เด็กได้เชื่อมโยงกับจี้หยกของเขา ทั้งสองคนถูกขังไว้ในรัศมีไม่เกิน 3 เมตร หลังจากได้เริ่มต้นใช้ชีวิตชิดใกล้กัน ในขณะที่กำลังพยายามปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน หมอเทวดาถังฉินเจี่ยนก็ได้สอนถังฉีจื่อว่าทำอย่างไรถึงจะกลายเป็นแพทย์แผนจีนที่ยอดเยี่ยมได้  

ซับไทย

34
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 1
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 2
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 3
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 4
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 5
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 6
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 7
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 8
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 9
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 10
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 11
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 12
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 13
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 14
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 15
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 16
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 17
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 18
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 19
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 20
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 21
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 22
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 23
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 24
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 25
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 26
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 27
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 28
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 29
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 30
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 31
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 32
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 33
My Fairy Doctor (2022) ข้ามมิติป่วนรักหมอเทวดา ซับไทย EP 34

Relate Posts