Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย พากย์ไทย

Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP36 [จบ]

Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP36 [จบ]

2111

Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ ชูหลี่” สาวน้อยที่เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัย ด้วยความรักที่เธอมีต่องานพิมพ์ ทำให้เธอได้เข้าทำงานที่สำนักพิมพ์หยวนเยว่ซึ่งมีชื่อเสียงมาช้านานได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามในเวลานี้ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ได้เปลี่ยนจากการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ ในฐานะบรรณาธิการหน้าใหม่ แม้ชูหลี่เองจะตกใจกับสภาพการณ์ของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในตอนนี้ แต่เธอก็ยังคงยืนหยัดในความตั้งใจแรก เป็นนักเขียนด้วยความทุ่มเทอย่างสุดความสามารถ ตั้งใจเขียนหนังสือที่ดี รับการโจมตีจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปพร้อมกับสำนักพิมพ์หยวนเยว่ ชูหลี่ใช้ความจริงใจและการเคารพในอาชีพคว้าใจนักเขียนมืออาชีพได้สำเร็จ จนได้เป็นบรรณาธิการระดับสูง และยังช่วยเหลือนักเขียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากให้ลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง ค้นพบนักเขียนหน้าใหม่ด้วยมุมมองที่ไม่เหมือนใคร ชูหลี่เอาชนะอุปสรรคบนเส้นทางอาชีพ จนสุดท้ายก็ได้กลายเป็นบรรณาธิการระดับเหรียญทอง อีกทั้งยังได้มีความรักกุ๊กกิ๊กกับนักเขียนมือฉมังที่คอยช่วยเหลือและคอยแกล้งเธออีกด้วย

ซับไทย

36
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 1
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 2
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 3
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 4
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 5
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 6
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 7
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 8
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 9
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 10
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 11
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 12
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 13
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 14
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 15
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 16
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 17
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 18
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 19
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 20
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 21
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 22
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 23
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 24
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 25
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 26
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 27
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 28
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 29
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 30
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 31
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 32
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 33
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 34
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 35
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ ซับไทย EP 36

พากย์ไทย

36
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 1
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 2
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 3
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 4
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 5
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 6
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 7
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 8
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 9
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 10
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 11
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 12
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 13
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 14
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 15
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 16
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 17
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 18
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 19
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 20
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 21
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 22
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 23
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 24
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 25
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 26
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 27
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 28
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 29
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 30
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 31
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 32
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 33
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 34
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 35
Moonlight (2021) เพลงรักใต้แสงจันทร์ พากย์ไทย EP 36

Relate Posts