Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย

Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP38 [จบ]

Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP38 [จบ]

3873

Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ บอกเล่าเรื่องราวของเทพธิดาแห่งหอเยว่เหล่า “เสียงอวิ๋น” และ “ชูคง” เทพบริวารของท่านเทพแห่งดาวเหม่ารื่อที่เข้าใจผิดกัน และก่อเรื่องจนทำให้คู่บุพเพบนโลกมนุษย์เกิดความวุ่นวาย องค์เง็กเซียนฮ่องเต้จึงมีรับสั่งลงโทษให้ทั้งสองลงไปเกิดยังโลกมนุษย์ โดยให้มีวาสนารักต่อกันเจ็ดชาติ “เสียงอวิ๋น” (รับบทโดย หยางเชาเยว่) ที่เดิมทีเป็นเพียงก้อนเมฆน้อยๆ ที่ถูกผู้เฒ่าจันทราเสกให้กลายเป็นเทพและรับใช้อยู่ที่หอของผู้เฒ่าจันทรา “ชูคง” (รับบทโดย ติงอวี่ซี) เทพบริวารของท่านเทพแห่งดาวเหม่ารื่อที่บังเอิญเข้าไปยังหอเยว่เหล่าจึงถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนชั่ว แล้วยังบังเอิญทำพัดของเสียงอวิ๋นพัง ทั้งสองจึงเกิดการทะเลาะกันจนทำให้ด้ายแดงพันยุ่งเหยิง และทำให้คู่บุพเพบนโลกมนุษย์เกิดความวุ่นวาย องค์เง็กเซียนฮ่องเต้จึงมีรับสั่งลงโทษให้ทั้งสองลงไปเกิดยังโลกมนุษย์ โดยมีวาสนารักต่อกันเจ็ดชาติ และเรื่องราวอลวนสุดชุลมุนจึงบังเกิดขึ้น

ซับไทย

38
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 1
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 2
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 3
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 4
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 5
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 6
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 7
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 8
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 9
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 10
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 11
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 12
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 13
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 14
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 15
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 16
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 17
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 18
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 19
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 20
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 21
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 22
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 23
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 24
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 25
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 26
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 27
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 28
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 29
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 30
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 31
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 32
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 33
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 34
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 35
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 36
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 37
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ซับไทย EP 38

พากย์ไทย

38
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 1
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 2
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 3
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 4
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 5
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 6
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 7
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 8
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 9
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 10
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 11
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 12
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 13
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 14
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 15
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 16
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 17
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 18
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 19
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 20
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 21
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 22
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 23
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 24
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 25
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 26
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 27
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 28
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 29
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 30
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 31
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 32
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 33
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 34
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 35
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 36
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 37
Love You Seven Times (2023) เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา พากย์ไทย EP 38

Relate Posts