Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย

Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

1832

Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย
เรื่องย่อ เดิมทีแล้วกู้เฉิงเจ๋อกับเซี่ยเชียนเกอไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน แต่หลังจากได้พบกันด้วยเหตุบังเอิญครั้งหนึ่ง จากความประทับใจตราตรึงในครั้งแรก จนทลายกรอบการรู้จักซึ่งกันและกันแบบเดิม ๆ ทั้งยังปรับตัวเข้าหากัน สุดท้ายจึงตัดสินใจที่จะซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเอง เซี่ยเชียนเกอแบกพันธนาการที่มาจากครอบครัว ด้วยความรู้สึกรับผิดชอบและความรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ เธอไม่กล้าที่จะไขว่คว้าความรักและชีวิตใหม่ ทว่าหลังจากได้คลุกคลีอยู่ด้วยกันกับกู้เฉิงเจ๋อ ความกล้าแสดงความรู้สึกของกู้เฉิงเจ๋อ ความคิดและการไขว่คว้าในความรักและอาชีพการงานของเขา ค่อย ๆ ปลุกเสียงที่อยู่ในใจของเซี่ยเชียนเกอ หลังจากที่เธอต่อสู้พ่ายแพ้แต่ยังคงสู้ต่อไป ในที่สุดก็ต้องทำลายโซ่ตรวนที่โชคชะตาผูกมัดตัวเองไว้อย่างแน่นหนานั้นลงด้วยตัวของตัวเอง

ซับไทย

24
Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP 1
Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP 2
Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP 3
Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP 4
Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP 5
Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP 6
Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP 7
Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP 8
Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP 9
Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP 10
Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP 11
Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP 12
Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP 13
Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP 14
Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP 15
Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP 16
Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP 17
Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP 18
Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP 19
Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP 20
Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP 21
Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP 22
Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP 23
Love Start From Marriage (2022) รักเราวิวาห์เป็นเหตุ ซับไทย EP 24

Relate Posts