Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส ซับไทย

Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP18 [จบ]

Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP18 [จบ]

963

Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ เถียนเถียน เป็นนักวาดภาพประกอบและการเป็นนักออกแบบของเล่นที่ยอดนิยมเป็นความฝันของเธอมาโดยตลอด เมื่อเธอไปสมัครเป็นนักออกแบบของเล่นยอดนิยม เธอพบว่าของเล่นยอดนิยมของเชียนเซิ่งกรุ้ปลอกเลียนแบบภาพประกอบก่อนหน้านี้ของเธอ หลังจากที่เถียนเถียนขอคำอธิบายจากเชียนเซิ่งกรุ้ปอยู่หลายครั้ง ก็ได้ดึงดูดความสนใจของหลิ่วซีหลายประธานบริษัท หลิ่วซีหลายไม่เพียงแต่ซื้อลิขสิทธิ์ของผลงานที่ถูกลอกเลียนแบบ แต่ยังให้เถียนเถียนเข้าร่วม เชียนเซิ่งกรุ้ปในฐานะนักออกแบบของเล่นยอดนิยมอีกด้วย และในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพิเศษของประธานเพื่อช่วยเขาแก้ปัญหาเรื่องส่วนตัวบางอย่าง ในตอนแรกเถียนเถียนใช้ความขยันและความกระตือรือร้นของตัวเองในการดูแลทั้งสองอย่าง แต่ด้วยการทำงานเป็นผู้ช่วยพิเศษของประธานหลิ่วซีหลายนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เถียนเถียนจึงหมดแรงและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของหลิ่วซีหลายได้ ทั้งสองทะเลาะกันทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ต่อมาเชียนเซิ่งกรุ้ปก็เข้าสู่ภาวะวิกฤติ หลิ่วซีหลายและเถียนเถียนร่วมกันปกป้องเชียนเซิ่งกรุ้ปและทำให้หัวใจของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้น และเพื่อนร่วมงานและเพื่อน ๆ ที่อยู่กับพวกเขาก็ได้รับความสำเร็จในอาชีพการงานและเติบโตขึ้น

ซับไทย

18
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส ซับไทย EP 1
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส ซับไทย EP 2
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส ซับไทย EP 3
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส ซับไทย EP 4
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส ซับไทย EP 5
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส ซับไทย EP 6
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส ซับไทย EP 7
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส ซับไทย EP 8
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส ซับไทย EP 9
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส ซับไทย EP 10
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส ซับไทย EP 11
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส ซับไทย EP 12
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส ซับไทย EP 13
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส ซับไทย EP 14
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส ซับไทย EP 15
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส ซับไทย EP 16
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส ซับไทย EP 17
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส ซับไทย EP 18

พากย์ไทย

18
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส พากย์ไทย EP 1
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส พากย์ไทย EP 2
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส พากย์ไทย EP 3
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส พากย์ไทย EP 4
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส พากย์ไทย EP 5
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส พากย์ไทย EP 6
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส พากย์ไทย EP 7
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส พากย์ไทย EP 8
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส พากย์ไทย EP 9
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส พากย์ไทย EP 10
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส พากย์ไทย EP 11
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส พากย์ไทย EP 12
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส พากย์ไทย EP 13
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส พากย์ไทย EP 14
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส พากย์ไทย EP 15
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส พากย์ไทย EP 16
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส พากย์ไทย EP 17
Love Me Like I Do (2023) สะดุดรักมัดใจบอส พากย์ไทย EP 18

Relate Posts