Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย

Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP1-EP34 [จบ]

Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP1-EP34 [จบ]

1680

Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย
เรื่องย่อ กู้อวิ๋นเจิง รองศาสตราจารย์ด้านศัลยกรรมประสาทได้พบซูเหวยอัน “แพทย์สาวหนีทหาร” ที่ละทิ้งอาชีพแพทย์เป็นนักธุรกิจในขณะที่เขาปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทางการแพทย์ที่เมืองลากายะ ทั้งสองจากคู่กัดกลายเป็นคู่รัก เขาได้พบว่า อาการผิดปกติทั้งหมดของเธอมีสาเหตุมาจากยีนที่เกิดโรคฮันติงตันในร่ายกายของเธอ คนรักของเขาทำให้เขาเห็นอกเห็นใจกับความโศกเศร้าและความสิ้นหวังของผู้ป่วยที่เป็นโรคฮันติงตันนับสามหมื่นในทั่วประเทศและครอบครัวพวกเขาที่ไร้หนทางรักษา กู้อวิ๋นเจิงจึงตัดสินใจสละอนาคตที่สดใสและอุทิศชีวิตให้กับการวิจัยเพื่อรักษาโรคหายากนี้ อยู่เคียงข้างกับคนรักและร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ

ซับไทย

35
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 1
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 2
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 3
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 4
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 5
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 6
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 7
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 8
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 9
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 10
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 11
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 12
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 13
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 14
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 15
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 16
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 17
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 18
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 19
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 20
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 21
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 22
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 23
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 24
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 25
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 26
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 27
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 28
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 29
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 30
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 31
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 32
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 33
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 34
Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 35

Relate Posts